تفاوت انواع سپتیک تانک پلی اتیلن

شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 12:33

سپتیک تانک پلی اتیلن در اولین تقسیم بندی به دو دسته کلی تقسیم می شود : 1 - سپتیک تانک پلی اتیلن دو جداره 2 - سپتیک تانک پلی اتیلن دو و سه لایه                                1- سپتیک تانک پلی اتیلن دو لایه : سپتیک تانک پلی اتیلن دو لایه یکی از انواع مختلف سپتیک تانک های پلی اتیلن می باشد که پلی اتیلن مورد استفاده در ساخت این نوع سپتیک تانک از نوع چگالی متوسط می باشد یعنی MDPE . این نوع سپتیک تانک بیشتر به رنگ سفید بوده و ضخامت بدنه آن حداکثر 2 سانتی متر می باشد . این نوع سپتیک تانک تحمل بار خاک بدون سازه نگهبان را ندارد . سپتیک تانک پلی اتیلن دو لایه در مواردی که مدفون کردن سپتیک تانک ضرورت نداشته باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

2- سپتیک تانک پلی اتیلن دو جداره : سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره یکی دیگر از انواع مختلف سپتیک تانک می باشد که ضخامت بدنه آن از 6 سانتی متر آغاز و تا 15 سانتی متر در هر دیواره سپتیک تانک ادامه دارد . این نوع سپتیک تانک تحمل بار خاک بدون سازه نگهدارنده را دارد . سپتیک تانک پلی اتیلن دو جداره از لوله پلی اتیلن دو جداره تولید و به بازار عرضه می گردد . سپتیک تانک پلی اتیلن دو جداره می تواند از لوله اسپیرال , کاروگیت و کورتیوب تولید گردد . سپتیک تانک پلی اتیلن با لوله اسپیرال دارای بیشترین مقاومت حلقوی و لوله کورتیوب مورد استفاده در تولید سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره دارای کمترین مقاومت حلقوی می باشد . 

ضعف اصلی سپتیک تانک پلی اتیلن کورتیوب اولا عدم تولید در شاخه های بیش از 6 متری است که باعث ایجاد جوش در بدنه می گردد. به طور مثال سپتیک تانک پلی اتیلن با قطر 2 متر وطول 7 متر دارای جوش در بدنه سپتیک تانک بین دو لوله کورتیوب به طول های 6 و 1 متر می باشد که متاسفانه این نوع سپتیک تانک بهنگام بارگذاری در نقطه جوش دارای ضعف شدید خواهد بود . 

ضعف دوم لوله کورتیوب در استفاده به منظور تولید سپتیک تانک امکان سوراخ شدن سپتیک تانک از فاصله بین مارپیچ هایی است دور جداره اول سپتیک تانک چرخانده شده است . در فاصله بین لوله مارپیچی دور جداره اول سپتیک تانک ضخامت بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن کورتیوب حداکثر به 1 سانتی متر می رسد که متاسفانه در صورت فشار با سنگ تیز امکان سوراخ شدن دستگاه وجود دارد .