سپتیک تانک فاضلاب

یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 10:07

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و شهرنشینی استفاده از برخی تجهیزات جهت رعایت اصول شهرنشینی و همچنین جلوگیری از ایجاد مزاحمت در برخی موارد ضرورت یافته است.

سپتیک تانک فاضلاب یکی از مواردی است که برای استفاده در پروژه های مسکونی و ... جهت تجزیه فاضلاب خروجی ضروری می باشد.

سپتیک تانک فاضلاب دستگاهی است به صورت استوانه افقی و دارای یک عدد دیواره میانی که باعث می شود فاضلاب در قسمت اول آرام و ته نشین شده و در قسمت دوم آب زلال خارج گردد.