سپتیک تانک پلی اتیلن

شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 09:21

سپتیک تانک پلی اتیلن در تصفیه فاضلاب می تواند به میزان 30 تا 63 درصد تصفیه انجام دهد .  به این معنی است که سپتیک تانک پلی اتیلن در صورت طراحی ظرفیت صحیح توانایی دارد تا 63 درصد از بار آلودگی پساب خروجی از منبع فاضلاب بکاهد.

در سپتیک تانک پلی اتیلن از دو نوع عدسی استفاده می شود : 1- عدسی محدب    2- عدسی صاف

در صورت استفاده از عدسی محدب دوجداره در سپتیک تانک پلی اتیلن , علاوه بر اینکه بالا بودن مقاومت مکانیکی سطح دو جداره عدسی سپتیک تانک نسبت به عدسی تک جداره سپتیک تانک پلی اتیلن می توان به بالا بودن سفتی حلقه عدسی محدب نسبت به عدسی صاف وبیشتر بودن طول جوش ارتباطی بین بدنه مخزن سپتیک تانک پلی اتیلن و عدسی سپتیک تانک اشاره نمود.

سپتیک تانک پلی اتیلن نیز می تواند به صورت مونتاژ در محل تولید شود به این صورت که پس از حمل لوله های سپتیک تانک به طول 18 متری تمامی آنها را در محل پروژه بهم جوش اکستروژن داده و سپتیک تانک پلی اتیلن تولید می شود.